Територіальні органи ДФС
у Полтавській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Лист ДФС у Полтавській області від 28.12.16р. №593/9/16-31-15-03-23

29.12.2016

Головне управління ДФС у Полтавській області розглянувши Ваш лист та керуючись ст.52 Податкового кодексу України від 02.12.2010р. №2755-VI, зі змінами та доповненнями, (дали – ПКУ) надає податкову консультацію в межах своєї компетенції.

 

  1. 1. Чи відносяться до неприбуткових організацій, що відповідають вимогам п.133.4 ст.133 Податкового Кодексу і не є платниками податку   на прибуток, професійно-технічні навчальні  заклади?

 

Відповідно до пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 ПКУ неприбутковим підприємством, установою та організацією є підприємство, установа та організація (далі - неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

- утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;

- установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених підпунктом 133.4.2 цього пункт;

- установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення). Положення цього абзацу не поширюється на об'єднання та асоціації об'єднань співвласників багатоквартирних будинків;

- внесена контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Обов'язковою умовою для неприбуткових організацій є використання своїх доходів (прибутків) виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (пп. 133.4.2 п. 133.4 ст. 133 ПКУ).

До неприбуткових організацій, що відповідають вимогам цього пункту і не є платниками податку, зокрема, можуть бути віднесені бюджетні установи (пп. 133.4.6 п. 133.4 ст. 133 Кодексу).

Підпунктом 14.1.17 п. 14.1 ст. 14 Кодексу визначено, що бюджетна установа - це установа у значенні, наведеному у Бюджетному кодексі України (далі - БКУ).

Відповідно до п. 12 ст. 2 БКУ під бюджетними установами розуміють органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими.

Статтею 20 Закону України від 10.02.1998р. № 103/98-ВР "Про професійно-технічну освіту" передбачено, що засновниками професійно-технічних навчальних закладів можуть бути, зокрема, центральні та місцеві органи виконавчої влади.

Отже, професійно-технічні заклади, що відповідають вимогам бюджетної установи відповідно БКУ є неприбутковими.

 

  1. 2.                      Чи необхідно професійно-технічним навчальним закладам приводити у відповідність до вимог Порядку №440 установчі документи, а саме вносити зміни до Статуту?

 

     Підпунктом 14.1.17 п. 14.1 ст. 14 ПКУ визначено, що бюджетна установа – це установа у значенні, наведеному у Бюджетному кодексі України (далі – БКУ).

     Бюджетні установи здійснюють свою діяльність на основі кошторису – основного планового фінансового документа, яким на бюджетний період встановлюються повноваження щодо отримання надходжень і розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів для виконання бюджетною установою своїх функцій та досягнення результатів, визначених відповідно до бюджетних призначень.
     Отримані в установленому порядку бюджетними установами кошти як плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та іншої діяльності (власні надходження бюджетних установ) належать до доходів бюджету і використовуються бюджетними установами на цілі, визначені ст. 13 БКУ.

Таким чином, враховуючи положення БКУ, бюджетні установи взагалі не наділені правом розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої установи, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов'язаних з ними осіб, а їх доходи (прибутки) є доходами бюджету.

     Відповідно до ст. 141 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-IV (далі – ГКУ) державні установи для здійснення господарської діяльності наділяються майном держави. Поряд з цим, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, а також державні та комунальні підприємства, установи, організації, що повністю або частково фінансуються з бюджету, не можуть бути засновниками (засновником) та/або членами благодійної організації (частина третя ст. 131 ГКУ). При цьому, враховуючи положення БКУ, всі активи бюджетної установи у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення зараховуються до доходу бюджету.

     З урахуванням викладеного установи і організації, які є бюджетними установами не потребують приведення своїх установчих документів до вимог п.133.4 ст.133 Кодексу та можуть бути включеними контролюючими органами до Реєстру неприбуткових установ та організацій на підставі положень чинного законодавства. Зазначена позиція викладена в листі ДФС України  від 08.11.16р. №35754/7/99-99-12-02-01-17.

Отже, професійно-технічні заклади, що відповідають вимогам бюджетної установи відповідно БКУ не потребують приведення своїх установчих документів до вимог п.133.4 ст.133 Кодексу.

 

  1. 3.                      Чи можуть професійно-технічні навчальні заклади бути включеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій на підставі положень чинного законодавства?

 

Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру встановлює Кабінет Міністрів  України.

На виконання п. 2 Постанови № 440 від 13 липня 2016р. «Про затвердження Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру» (далі Постанова №440) органами ДФС забезпечено протягом двох місяців з дня набрання її чинності надіслання до неприбуткових організацій, включених до Реєстру на день набрання чинності Законом України від 17 липня 2015 року № 652-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування неприбуткових організацій» (крім неприбуткових організацій, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів відповідно до ЗУ від 15 травня 2003 року №755 та відповідають вимогам, встановленим п.133.4 ст.133 Кодексу) письмових запитів про надання у місячний строк з дня їх отримання відповіді, зокрема щодо відповідності неприбуткової організації вимогам, встановленим п. 133.4 ст. 133 ПКУ, та завірених нею копій установчих документів організації.

Враховуючи викладене вище, у місячний строк з дня отримання відповіді на запит та завірених копій установчих документів професійно-технічних закладів, що відповідають вимогам бюджетної установи відповідно БКУ, контролюючим органом за результатами розгляду таких документів така організація включається до нового Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 

  1. 4.                      Чи необхідно при зміні установчих документів, а саме Статуту, припиняти юридичну особу шляхом ліквідації з відповідними діями Державного реєстратора та проводити документальну позапланову перевірку у зв’язку з припиненням юридичної особи?

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб, їхньої символіки (у випадках, передбачених законом), громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців регулює Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" від 15.05.2003 № 755-IV (із змінами і доповненнями) (далі – Закон України № 755-IV).

Відповідно до статті 1 Закону України № 755-IV державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб – підприємців - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об'єднання, професійної спілки, її організації або об'єднання, політичної партії, організації роботодавців, об'єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу – підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій (в тому числі внесення змін до статутних документів), передбачених цим Законом. Тобто, першоджерелом інформації про платників податків юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань є Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Відповідно ст.66 Податкового кодексу України підставами для внесення змін до облікових даних платників податків є інформація органів державної реєстрації.

До компетенції органів ДФС відносяться питання проведення процедур, передбачених Порядком обліку платників податків і зборів (наказ Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29.12.2011 №1562/20300) пов’язаних з ліквідацією платника податків, які розпочинаються у разі отримання відповідної інформації  від органів державної реєстрації.

Відповідно до положень Наказу №1588 при внесенні змін в установчі документи підприємств (організацій) документальна позапланова перевірка відповідно до п.п. 78.1.7 п.78.1 ст.78 Податкового кодексу України не проводиться.

 

 

 

 

В.о. начальника                                                        С.В. Садовий

 

 

 

До списку